مشاوره و آموزش دوره دوم

فارسی پایه سوم
دانش آموزان عزیز
بعد از اینکه فصل دوم فارسی را با دقت مطالعه کردید، کاربرگ ارسالی را انجام بدید و از فصل دوم، یک صفحه ی کامل املا بنویسید و تصحیح کنید.
 
 

علوم تجربی پایه پنجم
دانش آموزان عزیز
لطفا پس از مطالعه‌ی درس ۱ تا ۵ از کتاب و جزوه، سوالات فایل زیر را حل کنید. 
با تشکر/شیما حیدرپور
 
 

علوم تجربی پایه ششم  
دانش آموزان عزیز
لطفا پس از مطالعه‌ی درس ۱ و ۲ و ۳ از کتاب و جزوه، سوالات فایل زیر را حل کنید. 
با تشکر/شیما حیدرپور
 
 

فارسی پایه سوم
دانش آموزان عزیز
بعد از اینکه فصل اول فارسی با دقت مطالعه کردید، کاربرگ زیر را انجام دهید و از فصل اول، یک صفحه ی کامل املا بنویسید و تصحیح کنید.
 
 

مطالعات اجتماعی پایه پنجم
دانش آموزان عزیز
درس 10 اجتماعی را در منزل مطالعه کنید و سعی کنید به سوالات کاربرگ آن که برایتان تهیه کرده و فرستادم پاسخ دهید. البته برای مرور کاربرگ درس 8 و 9 رو هم براتون فرستادم که به آن ها نیز پاسخ دهید. 
منتظر دیدارتون در مدرسه هستم.
گلچین فر
 
 
 

مطالعات اجتماعی پایه ششم
دانش آموزان عزیز
فصل 5 اجتماعی را در منزل مطالعه کنید و سعی کنید به سوالات کاربرگ آن که برایتان تهیه کرده و فرستادم پاسخ دهید.
منتظر دیدارتون در مدرسه هستم.
گلچین فر
 
 

ریاضی پایه سوم
دانش آموزان عزیز
امیدوارم حالتون خوب باشه وشب یلدا بهتون کلی خوش بگذره، تصمیم گرفتم در این تعطیلات فصل های گذشته ریاضی مرور کنیم، لطفاً در دفتر ریاضی وارد کنید یا  پرینت بگیرید سپس با دقت حل کنید.
دوره فصل اول کتاب ریاضی
 
دوره فصل دوم کتاب ریاضی 
 

ریاضی پایه سوم
دانش آموزان عزیز
۳ فیلم از مبحث مقایسه کسرها برای شما گذاشته شده، لطفاً با دقت مشاهده کنید.
 
 
 
 

ریاضی پایه پنجم
دانش آموزان عزیز
امیدوارم حالتون خوب باشه وشب یلدا بهتون کلی خوش بگذره، تصمیم گرفتم در این تعطیلات فصل های گذشته ریاضی مرور کنیم، لطفاً در دفتر ریاضی وارد کنید یا  پرینت بگیرید سپس با دقت حل کنید.
 
 
 
 

ریاضی پایه ششم
دانش آموزان عزیز
امیدوارم حالتون خوب باشه وشب یلدا بهتون کلی خوش بگذره، تصمیم گرفتم در این تعطیلات فصل های گذشته ریاضی مرور کنیم، لطفاً در دفتر ریاضی وارد کنید یا  پرینت بگیرید سپس با دقت حل کنید.
 
 
 
 

فارسی پایه ششم
دانش آموزان عزیز
فایل صوتی و عکس کتاب درس دهم در زیر قرار داده شده:
 
 
 
حتما چندین بار فایل را گوش بدید و از روی متن با صدای بلند بخوانید. سپس معنی کلماتی را که در فایلهای عکس کتاب مشخص شده از فرهنگ لغت کتاب یا فرهنگ لغت های معتبر پیدا کنید و در دفتر بنویسید.
منتظر دیدارتون در مدرسه هستم.
گلچین فر
 

فارسی پایه پنجم 
دانش آموزان عزیز پایه پنجم
فایل صوتی و عکس کتاب درس نهم در زیر قرار داده شده:
 
فایل صوتی درس نام آوران دیروز، امروز، فردا
 
 
حتما چندین بار فایل را گوش بدید و از روی متن با صدای بلند بخوانید. سپس معنی کلماتی را که در فایلهای عکس کتاب مشخص شده از فرهنگ لغت کتاب یا فرهنگ لغت های معتبر پیدا کنید و در دفتر بنویسید.
منتظر دیدارتون در مدرسه هستم.
گلچین فر