نشریه نوآورانه

نشریه الکترونیکی نوآورانه (سبز آبی ، ویژه نوروز ) منتشر شد

نشریه الکترونیکی نوآورانه سعی دارد در حیطه ادبیات ، علوم انسانی و علوم تجربی از توانایی های دانش آموزان عزیز بهره مند شود. امیدواریم در شماره های آینده نام شما به عنوان نویسنده مطالب به چشم بخورد. همراه ما باشید.

پیوستاندازه
PDF icon سبزآبی نهایی.pdf7.71 مگابایت