چهاردهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانش آموزان مجتمع آموزشی نوآور

در انتظار روزهای زیبای (رنگین) کمان

 

چهاردهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانش آموزان از 31 فروردین الی 3 اردیبهشت 98 در مجتمع آموزشی نوآور برگزار می گردد.