کارگاه رجیو (بر اساس سیستم رجیو امیلیا)


همایش هوش اجتماعی با حضور پروفسور روبرتو ککوتزو مشاور بین المللی مجتمع آموزشی نوآور 

 


Reggio approach as growing factor

 

رویکرد رجیو فراگیران مهم ترین نقش را در یادگیری دارند. آنان این فرصت را دارند تا با یکدیگر گفتگو کنند . می توانند دیدگاه های خود را ابراز کنند که این توانایی یکی از شاخص های پر اهمیت سلامت است. تجربه آموزی از محیط و تبادل دانایی منجر به هم افزایی آموزشی خواهد شد. هر دانش آموز علاوه بر آموخته های محیط، جستجویی جذاب را در ذهن خود آغاز می کند و دانسته هایش را با مشاهداتش پیوند می دهد و به نوپدیدایی می رسد.


The children as the first learn factor

 

دختران توانمند نوآور در سیستم رجیو امیلیا، نقطه آغازین یادگیری هستند. همه چیز از آنان شروع می شود و در نهایت در ذهن آنان شکل نهایی خود را باز می یابد. اما این شکل گیری آن چنان ساختارمند و قابل انعطاف است که هر لحظه می تواند به عنوان ابزاری برای فهمیدن تجربه های جدید به کار آید. لذت یادگیری همان شادمانی واقعی زیستن در محیطی سالم و آموزنده است. این گونه است که بچه ها در مدرسه زندگی می کنند.....


environment as the key teacher 

 


the role of the teacher 

 

 


teacher as the faciliator

 

 


collabration and sociability