حضور سرکارخانم دکتر فرهادی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران در شبکه آموزش

روز دوشنبه ۲ تیرماه ۹۹

سرکار خانم دکتر فرهادی موسس و مدیرعامل مجتمع آموزشی نوآور از آموزش تلفیقی «حضوری و دیجیتال» "Blended Learning" ، از سلسله مباحث تلویزیونی روش های نوین آموزشی و رویکرد نوآورانه به سیستم آموزشی مدرسه سخن گفتند.

برای مشاهده کامل مصاحبه اینجا کلیک نمایید.