آکسفورد از موفقیت واکسن ضدکرونا بر روی انسان خبر داد

منابع خبری گزارش داده‌اند دانشگاه آکسفورد واکسنی ساخته که بی‌خطر است و می‌تواند سیستم ایمنی بدن را وادار به ترشح پادتن کند.
 
واکسن ویروس کرونا که توسط دانشگاه آکسفورد ساخته شده ظاهراً امن است و باعث ایجاد پادتن در بدن می‌شود.
دانشگاه آکسفورد اعلام کرده که این واکسن  ایمن بوده و قابلیت آماده کردن سیستم ایمنی بدن علیه ویروس کرونا را دارد.
آزمایش این واکسن بر 1077 نفر نشان داد که تزریق این واکسن منجر به ساخت پادتن و گلبولهای سفید شده که میتوانند با ویروس کرونا  مبارزه کنند.
در حالی که این یافته ها بسیار امیدوار کننده هستند، اما هنوز خیلی زود است که این واکسن در مقیاس وسیعتری  استفاده شود. انگلیس در نخستین گام  100 میلیون دوز از این واکسن را سفارش داده است. این واکسن جدید «ChAdOx1 nCoV-19» نام دارد و به سرعت در دست ساخت است.
 
منبع: سایت روزنامه سپید، روزنامه پزشکی خاورمیانه
متن کامل خبر در:
sepidonline.ir/n18364
 
New study reveals Oxford coronavirus vaccine produces strong immune response
 
by Oxford University
 
full article:
bit.ly/2ZNiaeu