اردوی تابستان دبیرستان دوره دوم

ایجاد فضای همدلی و شکل گیری روابط صمیمانه بین دانش آموزان و کادر مدرسه عامل مهمی است در پدید آمدن فضای موثر برای رشد و شکوفایی
این مهم در اولین اردوی پایگاه تابستانی دبیرستان دوره دوم در محیط فکرکده شکل گرفت.
 
 
 
برای اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار نوآور، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: