دبیرستان دوره دوم

 

آزمایش شعله/رشته ریاضی/درس شیمی/پایه دهم


مدیریت زمان آزمون/کلاس مشاوره آزمون جامع


اردوی تفریحی دانش آموزان دبیرستان -دوره دوم


آغاز کلاس های تابستان دبیرستان دوره دوم


 

دپارتمان زیست شناسی متوسطه دوره دوم


موفقیت دختران نوآور در مرحله اول جشنواره یک ایده، یک دنیا


کلاس نگارش پایه دهم - بازخوانی اثری از ادگار آلن پو


اردوی تفریحی دانش آموزان متوسطه دوره دوم - اردوگاه ابوذر


بازدید پژوهشگران نوآور از بخش دانش آموزی سومین جشنواره ملی علوم و فناوری های سلول های بنیادی


مدیریت زمان - 2


ارتباط موثر


ساعت بیولوژیک


مدیریت زمان