خاطرات شیرین نوآوری ها


زهرا توسلی/دانشجو پذیرفته شده در رشته عمران دانشگاه شریف و معماری دانشگاه آزاد


ریحانه یساولی/دانشجو پذیرفته شده در رشته دندان پزشکی تهران


آرزو تسلیمی

دانش آموخته رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر ، دارای مدرک دکترا از دانشگاه بوستون آمریکا ، مدیریت تیم برنامه نویسی در یک شرکت معتبر در استرالیا


حانیه طباطبایی/دانشجو پذیرفته شده در رشته مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر


کیانا رحمانی/دانشجو پذیرفته شده در رشته پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی ایران


معصومه تراکمه پور/دانشجو پذیرفته شده در رشته مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه علم و صنعت


راه پله