برگزاری جلسه هم پایه، در پایه پنجم و ششم دبستان

جلسه های هم پایه با حضور مسئولین و تسهیل گرهای پایه پنجم و ششم، روز دوشنبه 13 دی ماه در واحد دبستان مجتمع آموزشی نوآور برگزار شد.

این جلسه با حضور تسهیل گرهای پایه پنجم و ششم، مسئولین دپارتمان های آموزشی، مشاوره و روانشناسی و معاون های اجرایی و آموزشی واحد دبستان، و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، برگزار گردید.

این جلسه ها با هدف بررسی روند آموزشی و یادگیری دانش آموزها برگزار می شوند. در طول این جلسه  ها، مشاورها، معاون ها و تسهیل گرها، به ارزیابی روند آموزشی دانش آموزها، می پردازند.

 برای اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار نوآور، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: