نمایشگاه سه بعدی آثار STOP MOTION

 

نمایشگاه سه بعدی آثار STOP MOTION

آتلیه هنر دبستان نوآور

داستان های مصور با طراحی، تصویرگری، نویسندگی و اجرای دانش آموزان دبستان نوآور

این پروژه با تسهیلگری و هدایت خانم مهسا محمدحسینی به انجام رسیده است. سعی بر آن بوده است که روند کار، به طور کامل توسط دانش آموزان انجام شود. والدین گرامی در تصویربرداری آثار عزیزان پایه های اول تا سوم، کمک شایانی کرده اند؛ از همراهی ایشان سپاسگزاریم.

روایت خانم آتلیه از ساخت Stop Motion دانش آموزان

 

نمایشگاه سه بعدی

 
آذرخش شاملو - پایه اول
آروشا دقیقی - پایه اول
پرنیان علمیان - پایه اول
پرنیا ابراهیمی - پایه اول
ترمه سمسار - پایه اول
مانلی عزیزخانی - پایه اول
ملورین امین الدوله - پایه اول
نازنین توکلی - پایه اول
نیکی فرهی - پایه اول
سلینا جهانشاهی - پایه اول
پرنیا منتظران - پایه اول
پریا منتظران - پایه اول
آریانا باصری - پایه دوم
آوین پورمحمدی - پایه دوم
باران شمس - پایه دوم
دلارام شفیعی - پایه دوم
سدنا دابشلیم - پایه دوم
آوا کیهانی - پایه دوم
ملودی شرفی - پایه دوم
مهتاب موسوی - پایه دوم
ملیسا شفیعی - پایه دوم
نگار حدادی - پایه دوم
نگار نجاری - پایه دوم
ویانا باقرزاده - پایه دوم
ویانا فرهادی - پایه دوم
آرینا مهربان - پایه سوم
آویسا سامعی - پایه سوم
پارمیس کریمی - پایه سوم
ترنم سازگار - پایه سوم
سارینا خداداد - پایه سوم
شارینا عباسی - پایه سوم
مهرسا مرادیان - پایه سوم
مهرناز اسکندری - پایه سوم
آریسا رضایی - پایه چهارم
النا عابدینی زاده - پایه چهارم
الیما شاهی دخت - پایه چهارم
آیلی فریور - پایه چهارم
ریحانه خادم الحسینی - پایه چهارم
ساتین علی اصغریان - پایه چهارم
نیوشا کرد نوری - پایه چهارم
آتنا قاسم زاده - پایه پنجم
پانیا هراتی - پایه پنجم
دیانا آقایان مولا - پایه پنجم
رومینا خوشابی - پایه پنجم
سها درینی - پایه پنجم
طنین طالبی - پایه پنجم
لیلیا مهدوی - پایه پنجم
یسنا جابری - پایه پنجم
یسنا فریدنی - پایه پنجم
آمیتیس قدیری - پایه ششم
آنیتا شهیر ملک محمدی - پایه ششم
بهتا بخشنده - پایه ششم
پارمین همت جو - پایه ششم
درسا جنتی نیا - پایه ششم
درسا رسولیان - پایه ششم
عسل جهانشاهی - پایه ششم