زنگ شادی

هنر ما آدم بزرگ ها این است که فرصت تجربه هیجان سازگار را برای کودکان و نوجوانان فراهم کنیم.
می دانیم که مدرسه شاد واژه نارسایی است چرا که شادی در کنار غم معنا پیدا می کند. براین باوریم که شناخت هیجان سالم و متعادل در فرزندانمان اهمیت زیادی دارد و  محیط زندگی در بازنمایی این هیجانات و مدیریت آن نقش دارد. سعی می کنیم به فرزندانمان بیاموزیم که با تنظیم هیجانات، کارآمدی خود را در زندگی روزمره توسعه دهند. به قول توران خانم ، غم بزرگ را به کار بزرگ تبدیل کنیم و این کار بزرگ یعنی تجربه موفقیت، یعنی شادی! یعنی افزایش تاب آوری در فرزندانمان. شادمانی واقعی را برایتان آرزومندیم.
 
 
 
برای اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار نوآور، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: