صبحانه سالم

مهارت‌های یادگیری آموختنی است.
برگزاری رویدادهای سلامت‌محور در مدرسه علاوه بر فرهنگ‌سازی تغذیه سالم ، نقش‌پذیری اجتماعی را در کودکان و نوجوانان شکل می‌دهد. رویدادهای سلامت محور در سایر حیطه‌های یادگیری مانند آموزش ریاضیات پیشرفته، هنر، مهارت اجتماعی و سایر زمینه‌ها با این هدف در مدرسه دنبال می‌شود. سلامت روح و جسم پیوندی ناگسستنی دارد. رویداد صبحانه سالم با همین تفکر در نوآور برگزار می‌شود.
 
          
 
          
 
 

برای اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار نوآور، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: