ضد عفونی کردن کلاس ها و رعایت پروتکل های بهداشتی

به گزارش روابط عمومی واحد دبستان، با بهبود شرایط ناشی از بیماری کرونا و واکسیناسیون سراسری،َ به مرور شاهد حضور بیشتر و پر رنگ تر دانش آموزها در مدرسه هستیم.

روشن است که حضور دانش آموزها و فعالیت های حضوری، ایجاب می کند تا با رعایت هرچه بیشتر و دقیق تر پروتکل های بهداشتی، نه تنها از آسیب و خطرهای ناشی از فعالیت های حضوری و ارتباط های میان فردی بکاهیم، که زمینه را برای پر رنگ تر شدن حضور دانش آموزها و رونق گرفتن بیشتر فعالیت های آموزش حضوری در روزهای آتی، فراهم نماییم.

نظر به آن چه یاد شد و با هدف حفظ سلامت جامعه و فرزندهای عزیزمان، کلاس و محوطه های مختلف مجتمع آموزشی نوآور، به طور روزانه و پس از هر بار حضور دانش آموزهای نوآوری، توسط نیروهای خدماتی ضدعفونی و پاکیزه می شوند. هم چنین مشاور، معاون و مجری های آموزشی، در طول روز به طور مستمر بر شیوه اجرا فعالیت های حضوری نظارت دارند و می کوشند تا این فعالیت ها با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و در کمال سلامت و به نحوی مطلوب، برگزار شوند. 

 

برای اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار نوآور، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: