نشریه نوآورانه

نشریه نوآورانه شماره بهار منتشر شد

 

نشریه الکترونیکی نوآورانه سعی دارد در حیطه ادبیات ، علوم انسانی و علوم تجربی از توانایی های دانش آموزان عزیز بهره مند شود. امیدواریم در شماره های آینده نام شما به عنوان نویسنده مطالب به چشم بخورد. همراه ما باشید.