نمایشگاه سه بعدی کمان ۱۵

 
نمایشگاه کمان ۱۵ نوآور
 
کمان جمع سرواژه‌های کاوش، مهارت، اراده و نوآوری
کمان نامی است که برای نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دانش‌آموزان نوآور توسط خود آنان انتخاب شده است.
آموزش پژوهش محور از اصولی است که در مجتمع آموزشی نوآور به آن باور داریم. در چهارده سال گذشته پروژه‌های دانش‌آموزان در دوره اول دبیرستان (سال‌های گذشته دانش‌آموزان راهنمایی، اول و دوم دبیرستان) طی مراسمی باشکوه رونمایی می‌شد و هزاران بازدیدکننده از این آثار دیدن می‌کردند.
ویژگی ارزشمند نمایشگاه کمان نوآور، انجام تمامی مراحل مطالعات علمی، انجام پروژه و تحلیل نتایج توسط دانش‌آموزان است.
در نمایشگاه کمان، حتی فرایندهای اجرایی نمایشگاه مانند طراحی و چیدمان، دعوت از اساتید دانشگاه و مفاخر علمی و فرهنگی، دعوت از سایر مدارس و مواردی شبیه آن، با حضور فعال و همراهی دانش‌آموزان انجام می‌شود.
 
نمایشگاه سه بعدی کمان ۱۵ نوآور
امسال به دلیل شرایط همه‌گیری کرونا، آثار ارزشمند عزیزانمان در نمایشگاه مجازی نوآور رونمایی شده است. افتخار می‌کنیم به دختران پرتلاش نوآور که همچون سال‌های پیش در پانزدهمین نمایشگاه کمان باقدرت حضور پیدا کردند و خوش درخشیدند.
 
 
 
 
نمایشگاه سه بعدی کمان ۱۵
 
 
با آرزوی تندرستی و موفقیت دختران ایران زمین
مجتمع آموزشی نوآور