نوآور در رسانه ملی

حضور سرکارخانم دکتر فرهادی در سسله برنامه های زنده شبکه آموزش با موضوع  آموزش تلفیقی «حضوری و دیجیتال» "Blended Learning" - بخش دوم

حضور سرکارخانم دکتر فرهادی در سلسله برنامه های زنده شبکه آموزش با موضوع  آموزش تلفیقی «حضوری و دیجیتال» "Blended Learning" - بخش اول
مقدمه‌ای بر آموزش تلفیقی حضوری و دیجیتال (Blended Learning)
در این بخش از سلسله مباحث تلویزیونی روش‌های نوین آموزشی، با مفهوم آموزش تلفیقی آشنا می‌شویم. خانم دکتر فرهادی با تجربه ۳۱ ساله در حوزه آموزش و پرورش از روش‌های نوین آموزشی با توجه به شرایط کرونا صحبت می‌کنند. ایشان از هدف نهایی که پرورش شهروند تاثیرگذار است، سخن می‌گویند.
انواع رویکردهای یادگیری تلفیقی (Blended Learning) در این مبحث شرح داده می‌شود. خانم دکتر فرهادی از اهمیت مدیریت تغییر در دوران کرونا می‌گویند و در پایان نکاتی کلیدی برای انتخاب مدرسه بهتر را بازگو می‌کنند.
محورهای مهم سخنان خانم دکتر فرهادی:
- رویکردهای نوآورانه به مقوله آموزش و پرورش
- بومی سازی روش‌های نوین آموزشی
- رویکرد یادگیری تلفیقی
- رویکرد علمی به آموزش تلفیقی و بررسی نمونه‌های موفق آن در جهان
- بررسی اثرگذاری آموزش مجازی
- نقش دانش‌آموز، مدرسه و معلم در اثربخشی آموزش دیجیتال
- تبدیل تهدید به فرصت در بخش آموزش و پرورش
- روش‌های علمی و نوآورانه آموزش با رویکرد آموزش تلفیقی
- بررسی شرایط آموزش در دوران کرونا با دیدگاه اپیدمیولوژی
- ضرورت آموزش دیجیتال
- دغدغه‌های مسئولان آموزش و پرورش و اولیا در مورد شیوه آموزشی در این دوران
- تجربه اولین کنگره بین‌المللی آموزش و سلامت کودکان، سمینار مشترک وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت
- بررسی شیوه‌های آموزش در سال تحصیلی جدید با توجه به بحث سلامت دانش‌آموزان و معلم‌ها
- پروش شهروند تاثیرگذار
- اهمیت توجه همزمان به موفقیت تحصیلی و حال خوب دانش‌آموزان
- بررسی سیر تکاملی شیوه‌های آموزشی از گذشته تا کنون
- شخصی سازی شدن شیوه آموزش در آموزش مجازی
- رویکرد علمی و برنامه ریزی شده به شیوه آموزش در سال تحصیلی آینده
- اهمیت توجه به یادگیری تلفیقی در دوران بدون کرونا
- تضعیف توانایی خود یادگیرندگی دانش‌آموز در روش‌های سنتی آموزش
- پرورش دانش‌آموزانی وابسته به معلم در سیستم‌ آموزشی سنتی
- اهمیت نقش تسهیل‌گر در شکوفایی روحیه جستجوگری در دانش‌آموزان
- انواع رویکردهای یادگیری تلفیقی (Blended Learning)
- نقش دانش‌آموز در یادگیری تلفیقی
- نقش تسهیل‌گر در آموزش دیجیتال
- نقش مشاور در سیستم آموزشی دیجیتال
- نکات کلیدی برای انتخاب مدرسه بهتر
- اهمیت مدیریت تغییر در دوران کرونا

پخش گزارش نمایشگاه کمان ۱۴ در بخش خبر شبانگاهی شبکه ۳ سیما
 

مصاحبه با دانش آموزان نوآور در جشنواره کمان۱۳ سال ۱۳۹۷ در شبکه ۳ سیما
 

جشن الفبای دختران پایه اول دبستان در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش
 

نظرات دختران نوآور در رابطه با تکلیف نوروزی در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش
 

شکوفه های نوآور در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش

 

مصاحبه با سرکار خانم دکتر فرهادی موسس مجتمع نوآور در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش با موضوع خلق آینده با هدایت تحصیلی - 10 مرداد 97
 

مصاحبه با سرکار خانم دکتر فرهادی موسس مجتمع نوآور در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش با موضوع  دانش آموز متعادل امروز - 13 تیر 97
 

مصاحبه با سرکار خانم دکتر فرهادی در برنامه فرصت برابر  شبکه آموزش چهارشنبه 23 خرداد 97

 

مصاحبه با سرکار خانم دکتر فرهادی در برنامه نقطه سر خط شبکه 2