افتخارات

  • فروردين, 1401

    قبولی دندانپزشکی تهران

    این روزها دانش‌آموزان زیادی در سراسر کشور برای کسب رتبه برتر در کنکور تلاش می‌کنند. قبولی در رشته‌های دندان‌پزشکی، پزشکی و داروسازی هدف بسیاری از دختران تلاشگرِ رشته تجربی است. این‌بار سراغ "یاسمن صبوری" دانشجوی دندان‌پزشکی امروز و دانش‌آموخته دیروز نوآور رفتیم. او در این گفتگوی صمیمی از نحوه موفقیت و رسیدن به هدف سخن می‌گوید‌. توصیه‌ها و پیشنهاداتش برای نوآوران و البته تمامی دانش‌آموزان مستعد و تلاشگر در سراسر ایران شنیدنی است.