تشریح مغز

بهره گیری دانش آموزان از امکانات مختلف در مسیر یادگیری منجر به نگرش عمیق تر آنان و کاربردی شدن علوم می شود.
 
فعالیت های آزمایشگاهی در علوم مختلف از این موارد است که در نوآور همیشه مهم بوده است. تشریح اندام های جانوری از رویکردهای آموزش زیست شناسی است.
 

            

 
برای اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار نوآور، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: