اردوی پدر و دختران نوآور

همراهی پدرها با دخترها ترکیب جذابی از شادمانی را در مدرسه شکل داده است ...
شاید یکی از خطاهای ما والدین این باشد که برای کمک به درس خواندن بچه‌ها، آن‌ها را از رویدادهای معمول زندگی جدا می کنیم.
به نظر می‌رسد زندگی با کیفیت در همه ابعاد آن، پیشرفت تحصیلی فرزندانمان را بهبود می بخشد. گذراندن وقت های موثر و معنادار با بچه ها، حال آن ها را خوب میکند.
این شادمانی پایدار باد.
 
 
برای اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار نوآور، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: