کاردستی پایه پیش دبستان

دست‌های کوچک کودکان با انجام تمرین‌های منظم به تدریج توانا می‌شودو هماهنگی‌های لازم را با ذهن کسب می‌کند.
انجام کاردستی های گروهی علاوه بر رشد خلاقیت فردی نوآموزان، آنان را قادر می سازد که الگوهای هماهنگ را در طراحی و ساخت کاردستی ها رعایت کنند. هر نوآموز طرح خود را در قالبی مشخص انجام می دهد. یعنی هم با توانایی های فردی خود آشنا می شود و هم هویت خود را در گروه باز می شناسد. این نوع فعالیت ها در مدرسه بر اساس برنامه های مشخص آموزشی و پرورشی انجام می شود. لذت یادگیری به این ترتیب با عملکرد آموزشی نوآموزان آمیخته می شود و آنان از حضور در مدرسه احساس خوبی خواهند داشت.
 

                    

 

برای اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار نوآور، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: