کمان هجدهم از لنز دوربین سلامت

جذابیت پروژه های دانش آموزی دختران نوآور که در کمان ۱۸ ارائه شد همچنان ادامه دارد.
این بار کمان، کنجکاوی متخصصان سلامت را برانگیخت و با دوربین این برنامه به مدرسه آمدند. همان طور که در این گزارش خواهید دید همراهی با کودکان و نوجوانان سلامت و طراوت را برای ما نوآوری ها به ارمغان آورده است.
 
 
برای اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار نوآور، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: