مدارس دانش بنیان از دیدگاه خانم دکترفرهادی در برنامه زنده شبکه خبر

همگام با پیشرفت سریع دنیا در زمینه علوم و فناوری برای داشتن جامعه‌ای هماهنگ با تغییرات نیازمند آموزش‌هایی دقیق و برنامه‌ریزی شده هستیم.
خانم دکتر فرهادی بنیانگذار مدارس نوآور و پژوهشگر رویکردهای نوآورانه در آموزش در این برنامه تلویزیونی فرایندهای اصلی حرکت به سوی آموزش و پرورش دانش بنیان را شرح می دهند. این حرکت که از مدارس آغاز می شود فرزندانمان را در رویارویی با دنیای پسامدرنیسم مجهز و توانمند خواهد ساخت.
 
 
 
برای اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار نوآور، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: