رمزگشایی کنکور برای والدین

نگران هستیم؟ فرزندان آزمونی به نام کنکور خواهد داشت که بر سرنوشتش تاثیرگذار است؟ چه خواهد شد؟ چه باید بکنیم؟ حق دارید که نگران باشید و حق دارید که به نگرانی هایتان پایان دهید. همکاران ما در نوآور که سالها به مطالعه دقیق فرایند کنکور پرداخته اند در جلسات منظم به والدین کمک می کنند تا از چگونگی رویارو شدن فرزندشان با کنکور آگاهی پیدا کنند. نقش خود را بشناسند و به عنوان همراهی توانمند در کنار عزیزانشان و مدرسه باشند. امیدواریم پایان این همراهی خوب مثل سال های گذشته موفقیت و افتخار آفرینی عزیزانمان باشد. پاس از همراهی شما.
 
 
 
برای اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار نوآور، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: