تابستان در نوآور چه گذشت؟

تابستان 1400 سپری شد و نوآوری ها با کوله باری مملو از اندوخته های علمی و معنوی, این فصل از سال را با موفقیت پشت سر نهادند.

 در این کلیپ مروری بر عمده فعالیت های مجتمع آموزشی نوآور در فصلی که گذشت خواهیم داشت و می کوشیم تا از این رهگذر تلاش و پشتکار نوآوری ها را ارج نهیم و با شوق و تکاپوی هرچه بیشتر, در کنار هم, فصلی دیگر از کتاب علم اندوزی را ورق بزنیم.

 

 

 

برای اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار نوآور، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: