آموزش نشانه ها در واحد دبستان مجتمع

مبحث آموزش نشانه ها، روز یکشنبه 12 دی ماه سال جاری و با حضور دانش آموزهای پایه دبستان، برگزار گردید.

 در این برنامه آموزشی، دانش آموزها ضمن قرار گرفتن در گروه و کلاس های تعریف شده و مجزا، به فعالیت های آموزشی واحد دبستان از جمله یادگیری نشانه ها و بازی های نیمه گروهی پرداختند.

یادگیری نشانه ها، فعالیت و تعامل در گروه های دانش آموزی و بازی و تعمق در یادیگری، از جمله هدف های تعریف شده برای این رویداد بودند. دانش آموزها با قرار گرفتن در گروه های آموزشی و مجزا، ضمن تعامل و هم فکری، فرآیند های یادگیری را دنبال کردند.

گفتنی است که مراسم یاد شده با رعایت پروتکل های بهداشتی و نظارت همکارها و کادر مجتمع آموزشی نوآور، برگزار گردید. انتظار می رود که در روزهای آتی و با بهبود روند واکسیناسیون و شرایط اجتماعی، شاهد افزایش فعالیت های آموزشی و پرورشی حضوری در مجتمع آموزشی نوآور باشیم.

 

برای اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار نوآور، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: