آموزش اعداد سه رقمی به دانش آموزان

کلاس حضوری آموزش ریاضی، در واحد دبستان مجتمع آموزشی نوآور برگزار گردید.

پیرو استمرار فعالیت های آموزش حضوری، کلاس آموزش ریاضی، با حضور دانش آموزها و کادر مربوطه، در واحد دبستان مجتمع آموزشی نوآور برگزار گردید. به نقل از واحد دبستان، دانش آموزهای پایه دوم دبستان دخترانه مجتمع آموزشی نوآور، در روز یکشنبه به آموزش و یادگیری اعداد سه رقمی و درس ریاضی پرداختند. در طی برگزاری کلاس، دانش آموزها ضمن یادگیری ریاضی، با ساختن عینک هایی به شکل عدد 100 (صد)، به فعالیت های گروهی و تیمی نیز پرداختند.

امیدواریم با گسترش واکسیناسیون سراسری و استمرار فعالیت های آموزش حضوری، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر نوگل های واحد دبستان دخترانه نوآور، باشیم.

 

برای اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار نوآور، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: