کلاس بازی و ریاضی دبستان برگزار شد

کلاس بازی و ریاضی دانش آموزهای مقطع پیش دبستان دخترانه نوآور، برگزار شد.

کلاس بازی و ریاضی دانش آموزهای پیش دبستانی، با حضور در کلاس و پرداختن به فعالیت های آموزشی ریاضی، ساخت کاردستی و کارورزی، انجام گرفت. در طی این جلسه آموزشی که به صورت حضوری و در تاریخ 15 دی ماه سال جاری برگزار شد، دانش آموزهای پیش دبستانی ضمن فعالیت های آموزشی، به فعالیت های هنری، بازی و ریاضی، آموزش رنگ ها، آموزش ترتیب، و تقویت تمرکز دیداری، پرداختند.

گفتنی است که هدف از این سلسله جلسه های آموزشی، یادگیری به کمک بازی و ساخت کاردستی، فعالیت های گروهی و در نهایت تقویت هوش و مهارت های یادیگری دانش آموزهای مقطع پیش دبستان مجتمع آموزشی نوآور، می باشد. افزون بر موردهای یاد شده، پرورش مهارت های اجتماعی و ارتباطی، از دیگر محورهای این جلسه های آموزشی هست که در قالب کارهای تیمی و نیمه گروهی دنبال می شود. 

 

برای اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار نوآور، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: