برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

کتاب را باز می کنم و دنیا جای بهتری می شود...
 کتاب را باز میکنم و ناامیدی میرود...
احساس میکنم هرکتابی که باز می شود، زندگی از سمتی دیگر مرا صدا میزند،
کتاب مرا با زندگی و زیبایی های آن آشتی میدهد.
نه اینکه پیش از این زندگی و زیبایی را تجربه نکرده باشم، اما انگار چاشنی های دلچسبی به طعم روزهایم اضافه میشود. مثل قاچ پیتزایی که با طعمی جدید و جذاب تجربه کنی ، خنکی شربتی که ترش است و نه شیرین و هم ترش است و هم شیرین ..!
معجزه خواندن نوید بخش آفرینش دیگری در دنیای نوآوررانه من است ...امیدوارم همه آن هایی که دوستشان دارم تجربه ایی این گونه از کتاب خواندن در مدرسه ایی که دوستش دارند داشته باشند.
هفته کتاب و کتاب خوانی برایتان خوش عطر و ماندگار
 
               
 
               
 
 
برای اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار نوآور، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: