پیش ثبت نام دبیرستان دوره دوم

در نظر داشته باشید داشتن شرایط برای ثبت نام دانش آموز الزامی است.
 
پایه هفتم
معدل: خیلی خوب
انضباط: خیلی خوب
 
پایه دهم
معدل: ۱۹.۵ به بالا
انضباط: ۲۰
اطلاعات دانش آموز
اطلاعات پدر
اطلاعات مادر