جلسه اولیا و آموزش خانواده دوره اول

جلسه اولیا و آموزش خانواده ماه مهر برگزار شد.


تعامل پویا و سازنده میان خانواده و مدرسه, همواره از ارکان مهم و اثرگذار آموزش و تربیت صحیح فرزندان امروز و شهروندان تاثیر گذار فردا بوده است.
در همین راستا, جلسه اولیا و آموزش خانواده ماه مهر, با حضور سرکار خانم دکتر فرهادی مدیریت محترم مجتمع آموزشی نوآور، سرکار خانم رضایی معاونت آموزشی, سرکار خانم نوع پرور معاونت انضباطی پایه هفتم و هشتم و جناب آقای دکتر کاوه مدرس آموزش خانواده, برگزار گردید.

محور های این نشست به شرح زیر بودند:
*بررسی روند اجرایی _اموزشی مهرماه
* روند برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان
*تقدیر از اعضای انجمن سال گذشته
*پاسخگویی به سوالات اولیا در ارتباط با بازگشایی
*مرور ایین نامه انضباطی
*ادامه اموزش خانواده با موضوع نقشه والدگری در دوران پاندمی
 

 

برای اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار نوآور، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: